A Szcientológia Kereszt Egy mai Vallás Elmélete és Gyakorlata Szcientológia
Válassz egy nyelvet
Keresés
-->
A Nemzetközi Szcientológia Egyház által összeállított tájékoztató kézikönyo Otthon
Tartalom
A Szcientológia Egyház hitvallásaBevezető
Fejezetek
Függelékek
1. függelék A Szcientológia vallás teológiai alapjai
2. függelék Szcientológia: Vallási rendszerének és doktrínáinak elemzése és összehasonlítása
3. függelék Szcientológia: A vallás ismérvei
4. függelék Szcientológia, Kozmológiai, antropológiai, etikai és metodológiai rendszer
5. függelék Szcientológia: Egy új vallás elemzése és áttekintése
6. függelék Szcientológia és korabeli vallásdefiníciók a társadalomtudományokban
7. függelék Szcientológia: Egy igazi vallás
8. függelék Szcientológia: Összefüggés a Szcientológia és más vallások között
9. függelék A Szcientológia vallásként való hivatalos elismerése
10. függelék L. Ron Hubbard könyvei a Szcientológiáról
Szcientológia egyházak és missziók
Bibliográfia


III/16 . Vallási szerepek a Szcientológiában – az esetfelügyelő

A Szcientológusok lelkészi tanácsadása... egy szisztematikus és irányított törekvés az önmegvilágosodás és a szellemi tudás előmozdítására.

Az auditálási eljárások szabályszerű végrehajtását illetően a felelősség az esetfelügyelőt terheli. Az esetfelügyelő egyik legfontosabb funkciója azoknak a feljegyzéseknek a gondos áttekintése, amelyeket az auditor az adott auditálás alkalmával készített. Ezek a feljegyzések nagymértékben technikai jellegűek, és egy megfelelően kiképzett auditor kivételével a kívülálló számára érthetetlenek – az alkalmazott auditálási eljárásra, az E-méter által jelzett válaszreakciókra, valamint a preclearek előmenetelére vonatkozó észrevételeket tartalmazzák. A feljegyzéseknek kellő alapossággal kell tükrözniük, hogy a preclear vallási előmenetele összhangban állóé a Szcientológia által hirdetett üdvözléstannal. Az esetfelügyelő képes értelmezni ezeket a technikai észrevételeket, hiszen maga is magasan képzett auditor, aki esetfelügyelőként kiegészítő, speciális oktatásban részesült. Az esetfelügyelő ellenőrzi, hogy az auditálás az előírt normáknak megfelelően történt-e, az auditor szabályszerűen alkalmazta-e a megfelelő módszereket, valamint hogy a preclear megfelelő előmenetelt tanúsít-é. Az auditálás során felmerült esetleges hibákat az esetfelügyelő észleli és kijavítja. Az esetfelügyelő megkövetelheti, hogy a hibázó auditor ismételten vegye át a hibásan alkalmazott tételeket, és gyakorolja be a szabályszerű eljárást, biztosítva ily módon, hogy a hibák ne ismétlődhessenek meg. Minden egyes auditálási ülés után kijelöli az auditálás következő szakaszát. Mivel az emberek különbözőek, ezért az esetfelügyelő minden egyes esetet egyénileg tanulmányoz, hogy meghatározhassa a leginkább megfelelő alkalmazandó eljárásokat, és biztosítsa, hogy a preclear lelkiekben megfelelő előmenetelre tegyen szert. Következésképpen az esetfelügyelő biztosítja a Szcientológia auditálás szabályszerű levezetését és irányítását.

Folytatás

  Előző Következő

Oldal eleje
Lépj Kapcsolatba Szójegyzék Könyvesbolt Az Ön véleménye Kapcsolódó Oldalak