A Szcientológia Kereszt Egy mai Vallás Elmélete és Gyakorlata Szcientológia
Válassz egy nyelvet
Keresés
-->
A Nemzetközi Szcientológia Egyház által összeállított tájékoztató kézikönyo Otthon
Tartalom
A Szcientológia Egyház hitvallásaBevezető
Fejezetek
Függelékek
1. függelék A Szcientológia vallás teológiai alapjai
2. függelék Szcientológia: Vallási rendszerének és doktrínáinak elemzése és összehasonlítása
3. függelék Szcientológia: A vallás ismérvei
4. függelék Szcientológia, Kozmológiai, antropológiai, etikai és metodológiai rendszer
5. függelék Szcientológia: Egy új vallás elemzése és áttekintése
6. függelék Szcientológia és korabeli vallásdefiníciók a társadalomtudományokban
7. függelék Szcientológia: Egy igazi vallás
8. függelék Szcientológia: Összefüggés a Szcientológia és más vallások között
9. függelék A Szcientológia vallásként való hivatalos elismerése
10. függelék L. Ron Hubbard könyvei a Szcientológiáról
Szcientológia egyházak és missziók
Bibliográfia


III/18. Vallási szerepek a Szcientológiában – a káplán

Minden Szcientológia gyülekezetnek és missziónak van egy káplánja. A káplán képzett auditor, és a lelkipásztori kurzus felkészítésének lényeges részét képezi. Ez a kurzus a Szcientológiát olyan vallásként, olyan közvetítőeszközként mutatja be, amelynek segítségével az ember megváltást találhat. A kurzus magában foglal egy bevezetést a világ nagy vallásainak tanításaiba; tartalmazza a legfontosabb egyházi szolgálatok és szertartások oktatását, a Szcientológia hitvallásának és törvényeinek tanulmányozását, valamint erkölcsi tanításokat és az auditálás módszerét. A Káplán szerepének talán legfontosabb aspektusa a lelkészi tanácsadás, de nem abban az általános értelemben, ahogy az az auditálás alatt történik, hanem inkább jóval tágabb értelemben véve, azaz a Káplánnak meg kell hallgatnia azokat a problémákat és nehézségeket is, amelyekkel a Szcientológusok a vallási tanítások és módszerek elsajátításakor találták szembe magukat. A Káplánok megpróbálják egyengetni az utat a szervezési munkák végrehajtásához, és ha hozzájuk fordulnak, a Szcientológia elveknek megfelelően megpróbálják értelmezni az erkölcsi, sőt akár a családi problémákat is. A konkrét Szcientológia szervezetben végzett tevékenységük során a káplánok olyan szerepet játszanak, mint a püspöki lelkész az állami egyházaknál. A Káplán a templomban végzett különböző szertartások (keresztelő, esküvő és temetkezési szertartások) alkalmával a miséző pap szerepét játssza. A heti istentisztelet alkalmával (melyet kényelmi okokból vasárnap tartanak) a Káplán vezeti a misét, amelyet egyfajta mindenre kiterjedő megfontoltsággal végez. A mise közben prédikációt is tart, ami nagymértékben hasonlít a nonkonformista egyházak lelkészeinek szerepéhez, amikor is magyarázó funkciót tölt be (azaz inkább magyarázó, mint szónok). Megállapításait minden esetben a vallás tanításaival és alkalmazási elveivel összhangban teszi.

Folytatás

  Előző Következő

Oldal eleje
Lépj Kapcsolatba Szójegyzék Könyvesbolt Az Ön véleménye Kapcsolódó Oldalak