A Szcientológia Kereszt Egy mai Vallás Elmélete és Gyakorlata Szcientológia
Válassz egy nyelvet
Keresés
-->
A Nemzetközi Szcientológia Egyház által összeállított tájékoztató kézikönyo Otthon
Tartalom
A Szcientológia Egyház hitvallásaBevezető
Fejezetek
Függelékek
1. függelék A Szcientológia vallás teológiai alapjai
2. függelék Szcientológia: Vallási rendszerének és doktrínáinak elemzése és összehasonlítása
3. függelék Szcientológia: A vallás ismérvei
4. függelék Szcientológia, Kozmológiai, antropológiai, etikai és metodológiai rendszer
5. függelék Szcientológia: Egy új vallás elemzése és áttekintése
6. függelék Szcientológia és korabeli vallásdefiníciók a társadalomtudományokban
7. függelék Szcientológia: Egy igazi vallás
8. függelék Szcientológia: Összefüggés a Szcientológia és más vallások között
9. függelék A Szcientológia vallásként való hivatalos elismerése
10. függelék L. Ron Hubbard könyvei a Szcientológiáról
Szcientológia egyházak és missziók
Bibliográfia


III/19. Az egyházi célok elérésének technikai eszközei – vallás, és nem tudomány

A Szcientológia működésének és a Szcientológiával foglalkozó vallási szakértők tevékenységének megértéséhez fel kell ismerni a törvényszerűséget, hogy a Szcientológia a technikai eszközöket összekapcsolja a vallási célokkal. A Szcientológia végkövetkeztetéseinek vallási és üdvözléstani jellegét nem homályosíthatja el az a tény, hogy a Szcientológia a módszertan fontosságát hirdeti, technikai nyelvezetet használ, és következetesen a módszertani eljárásokra, illetve a részletesen kidolgozott szabályokra helyezi a hangsúlyt. A Szcientológia mint vallás olyan időszakban jelentkezett, amikor a tudomány dominált; módszerei magukon viselik annak a kornak a jegyeit, amelyben létrejött. Alapvető állásfoglalását részben az a gondolat képviseli, hogy az embernek ésszerűen kell gondolkodnia, és ellenőrzése alatt kell tartania saját erőteljes, de háborgó érzelmeit. Csakis ily módon érheti el az ember a teljes akarati szabadságot és az önmegvalósítást, amely a Szcientológusok vélekedése szerint joga és kötelessége is. Az üdvözüléshez az egyénnek következetesen és állhatatosan kell alkalmaznia a világosan részletezett megfelelő szabályokat. A Keresztény Tudomány nevű szektához hasonlóan a Szcientológia is bizonyosságokkal próbál foglalkozni. A Szcientológiának az a végcélja, hogy túlhaladja a tapasztalaton alapuló bizonyosságot, és követői transzcendentális, metafizikai és vallási elveket valljanak magukénak, még akkor is, ha a vallás a személyes tapasztalatokat mint a személyes meggyőződés vagy bizonyosság útját emlegeti. A Szcientológia fejtegetések tudományos stílusa nem csökkenti azok vallási státusát és jellegét.

Folytatás

  Előző Következő

Oldal eleje
Lépj Kapcsolatba Szójegyzék Könyvesbolt Az Ön véleménye Kapcsolódó Oldalak